Dette kurset kan ikke lenger bookes.

Bildekunstutdanning på deltid

Deltidsstudie i klassisk tegning og maleri. Løpende opptak.

  • Avsluttet
  • 21,000 Norwegian kroner
  • Myntgata

Kurs beskrivelse

Ta kontakt med oss. Vi vil gjerne vite mer om deg og se arbeidet du har gjort. Vi lager en fremtidig plan ut fra det du ønsker. Vi har studenter i ulike alder og ferdigheter. Studie forløpet starter med en grunnleggende fase. Deretter tilpasses studiet den enkelte students ambisjoner og mål. Du har tilgang til skolens lokaler i uken og i helgene. Hovedvekten av undervisningen legges på studiet av flate, linje, volum, form, farge og bilderom, i en konstruktiv og bildedkomposisjonell forstand.   Opplegget er omfattende, metodisk og progressivt. Christiania Kunstakademi har utviklet egne pedagogiske metoder for å forenkle tilegnelsen av de klassiske billedbyggende funksjoner som omfatter både figurale, halvfigurale og nonfigurale billedlige uttrykk. Tegnestudiet er et omfattende dybdestudium med vekt på den rent håndverksmessige og praktisk faglige utøvelse.  Her studeres linje, form, volum, lys- og skygge og billedroms- oppbygging i et langsiktig og strukturert pedagogisk opplegg.  Studiet gir forståelse for tegnefagets rent praktisk manuelle muligheter, samt oppøvelse av tegneferdighet som evne. Maleristudiet.  Praktiske ferdigheter i tegning er nødvendig og danner den faglige basis som fundament for fortsatte studier om farge og maleri. Maleristudiet omfatter: • Fargelære; lysets og mørkets farger • Fargekomposisjon • Fargenes geometriske relasjoner •Vekting av farger • Billedkomposisjon • Kontrapunktering • Figurativ kontra nonfigurativ. Hva er “abstrakt maleri” • Stilleben • Landskapsmaleri • Temamaleri • Portrettmaleri • Aktmaleri Studentene tilegner seg faget gjennom fellesundervisning, veiledning og gruppearbeid. Vi har individuelle og felles korrekturer. Hvert emne studenten arbeider seg igjennom danner grunnlaget for neste emne, og prosessen dokumenteres i personlige arbeidsmapper som evalueres jevnlig i dialog mellom lærere og student. Akademiet har egne illustrasjonsbøker som viser den klassiske metoden trinn for trinn. Dette vil studentene støtte seg til i sine selvstendige studier. Det holdes jevnlige foredrag og demonstrasjoner. 1-2 ganger i året foretas utflukter til  utstillinger eller gallerier. Jan-Cato underviser og veileder torsdager fra 09.00 til 13.00. Jan- Kabir veileder på tirsdager fra 10.00 til 13.00 Pris: 21000kr per semester.


Bestillingsregler

Ved påmelding på våre nettsider er det 14 dager angrefrist. For å gjøre angrefristen gjeldende må avmelding finne sted pr. epost til ckunstakademi@gmail.com senest innen 14 dager etter påmelding og senest 1 uke før kursstart. Angrefrist bortfaller etter kursoppstart. Skolen forbeholder seg retten til å kansellere kurs med lav deltagelse. Kursdeltager vil da få refundert hele kursavgiften.


Kontaktinformasjon

  • Myntgata 2, Oslo, Norge

    41257336

    ckunstakademi@gmail.com