Painters Palette

KURS- OG STUDIETILBUD

Høst 2021/Vår 2022

Christiania Kunstakademi har tilrettelagt undervisningen for at du skal kunne studere i ulikt omfang og til ulike tider, slik at det skal være mulig å kombinere jobb og studier.  Vi tilbyr både korte kurs og målrettet studium over hel- eller deltid, basert på de klassiske prinsipper. Undervisningen er rettet mot en faglig dybdeforståelse og kvalitativ håndverksmessig utførelse i tegning og maleri.

 
 • Lær å tegne portrett, 5 onsdagskvelder fra 30.03 til 04.05. 2022

  Avsluttet
  3 000 norske kroner
 • Grunnleggende kurs i tegning, 5 onsdagskvelder fra 11.05 til 08.06.

  Avsluttet
  3 000 norske kroner
 • Akttegning med levende modell, 5 torsdagskvelder fra 05.05 til 02.06.

  Avsluttet
  3 000 norske kroner
 • Fredag 01041.22-Søndag 03.04.22

  Avsluttet
  3 200 norske kroner
 • Deltidsstudie i klassisk tegning og maleri. Løpende opptak.

  Avsluttet
  21 000 norske kroner
 
IMG_0923.jpg

Opptak av nye studenter

Vi har hovedinntak av nye studenter fram til skolestart og i begynnelsen av januar 2021.  Det er også fullt mulig å starte opp ellers i året fra august til april.

Velkommen til å kontakte oss for spørsmål rundt studier og opptak.

Du kan også kontakte vår dagelig leder: Magdalena Stenberg på 412 573 36 mellom klokka 10:00 -18:00

Vi hjelper deg inn i akademiets faglige univers.  Fordi vi er et lite, frittstående akademi får vi en tett oppfølging og personlig dialog ved oppstart planlegges. ditt studie ut ifra dine mål, ønsker, behov og ressurser sett i forhold til akademiets intensjon.  
Dette danner et utgangspunkt for din prosess, som så evalueres jevnlig av deg og din lærer i samråd.
Vi bistår også med rådgivende og nødvendig faglig kompetanse for å klare opptakskrav til andre kunst- og kreative skoler som Arkitekthøyskolen og Kunsthøyskolen.